fbpx

Agroglas

Polityka prywatności i RODO

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/4 6/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego informujemy, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Agroglas Łukasz Maciejewski z siedzibą Czołowo Kolonia 28, 62-600 Koło

 2. Dane osobowe przekazane przez Państwa przetwarzane są wyłącznie w celach, w jakich zostały przekazane i nie są przetwarzane niezgodnie z tymi celami. Celami mogą być:

– w przypadku danych pracowników – obowiązki pracodawcy związane z zatrudnieniem

– w przypadku klientów – obsługa klienta, rozliczenia, reklamacje, przesyłanie informacji o produkcie i usługach

 1. Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały zebrane, 

– w przypadku pracowników – okres zatrudnienia, a po jego zakończeniu przez 50 lat
– w przypadku klientów – okres kolejnych 6 lat po realizacji usługi / sprzedaży lub przez okres niezbędny do realizacji celów, w których dane zostały zebrane 

 1. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od Administratora dostępu do jej danych osobowych i ich sprostowania lub uzupełnienia także, w przypadkach określonych w przepisach prawa, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych

 2. W przypadku przetwarzania danych w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie zgoda może być wycofana.

 3. Dane mogą być przekazane podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa, bądź zaufanym odbiorcom danych, z którymi firma Agroglas współpracuje, np. do biura rachunkowego w celu obsługi księgowej lub do biura prawnego w celu obsługi prawnej.

 4. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

  W przypadku wątpliwości co do przetwarzania Twoich danych osobowych, w każdym momencie
  możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres lukas@agroglas.pl.

  Uprawnienia użytkowników strony związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

  1. prawo dostępu do Twoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  2. prawo do edycji Twoich danych osobowych,
  3. prawo do usunięcia Twoich danych osobowych,
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych (możesz zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania działań które z Tobą uzgodnimy, jeśli Twoim zdaniem posiadamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je wg. Ciebie bezpodstawnie),
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych na podstawie uzasadnionego prawnie interesu – użytkownik powinien wskazać szczególną sytuację, która jego zdaniem ściśle uzasadnia dlaczego powinniśmy zaprzestać przetwarzać dane objęte sprzeciwem. Jeżeli wykażemy, że podstawy jakie mamy aby przetwarzać Twoje dane są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń nie zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych, w przeciwnym wypadku przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach.
  6. prawo do przenoszenia danych (masz prawo otrzymać od nas Twoje dane osobowe, które dostarczyłeś nam na podstawie umowy lub Twojej zgody; możesz nam zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),
  7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego, jeżeli stwierdzisz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem).

   

  Pliki cookies i inne technologie śledzące

  Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym, które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

  Więcej o plikach cookies: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

  Zgoda na cookies

  Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlamy informację na temat stosowanych plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie tych plików.

  Zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z naszej strony.

  Cookies własne

  Cookies własne wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony. Pliki cookies własne wykorzystywane są przez skrypt odpowiadający za mechanizm odzyskiwania porzuconych koszyków. 

  Cookies podmiotów trzecich

  Nasza strona, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich, co zostało opisane poniżej.

  Bezpieczeństwo

  Zapewniamy użytkowników naszej strony internetowej, że stosujemy się do wszelkich zasad poufności dot. przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Twoje dane osobowe są gromadzone z odpowiednią dokładnością i wysoko chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

  Odbiorcy danych 

  Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty, z których usług lub narzędzi korzystamy, a których usługi wiążą się lub mogą wiązać się z przetwarzaniem danych osobowych. Chodzi o, w szczególności, następujące podmioty:

  1. hostingodawca – na serwerze przechowywane są Twoje dane osobowe,
  2. dostawca usługi poczty elektronicznej – w ramach poczty elektronicznej dochodzi do przetwarzania Twoich danych osobowych,
  3. dostawcy oprogramowania chmurowego, takiego jak system mailingowy, fakturowy, księgowy, system CRM – w ramach oprogramowania przetwarzane są Twoje dane osobowe,
  4. dostawca usługi czatu – w ramach czatu dochodzi do przetwarzania Twoich danych osobowych,
  5. dostawca usługi chmury wirtualnej – w chmurze mogą być przechowywane pliki zawierające Twoje dane osobowe,
  6. firmy kurierskie – firmy te przetwarzają Twoje dane osobowe w celu doręczenia do Ciebie przesyłki,
  7. biuro rachunkowe – biuro przetwarza Twoje dane osobowe zawarte na fakturach i innych dokumentach księgowych,
  8. kancelaria prawna – kancelaria może uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych, jeżeli będzie to konieczne do świadczenia na naszą rzecz usług prawnych,
  9. podmiot świadczący usługi w zakresie obsługi technicznej strony internetowej – podmiot ten może uzyskiwać dostęp do Twoich danych w związku z pracami technicznymi dotyczącymi tych obszarów, w których przetwarzane są dane,
  10. podmiot świadczący usługi marketingowe – podmiot ten może uzyskiwać dostęp do Twoich danych osobowych w zakresie, jaki jest niezbędny do realizacji powierzonych działań marketingowych,
  11. pozostali podwykonawcy – współpracujemy z różnymi podwykonawcami, którzy mogą mieć dostęp do Twoich danych osobowych, jeżeli będą świadczyć usługi w zakresie związanym z takim dostępem.

  Narzędzia i przekazywanie danych osobowych do państw trzecich.
  W związku z korzystaniem z narzędzi, które przechowują dane osobowe na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich, w szczególności w USA, Twoje dane osobowe są przekazywane do państw trzecich. Dostawcy tych narzędzi zapewniają o należytym poziomie ochrony wszelkich danych osobowych poprzez stosowne mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO, przystąpienie do programu Privacy Shield lub korzystanie ze standardowych klauzul umownych.

  Do przechowywania danych osobowych na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich dochodzi w ramach następujących narzędzi:

  • usługi Google w ramach pakietu G-Suite, których dostawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland – w zakresie wszystkich danych, jakie przetwarzane są w ramach usług Google, w tym również tych danych, które zawarte są w plikach podlegających synchronizacji z Google Drive.
  • Narzędzi marketingowe i analityczne Facebook Ads i Insights dostępnych w ramach serwisu Facebook. Dostawcą tych narzędzi jest Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA.
  • Yandex Metrica, YANDEX” LLC, 16 Lva Tolstogo St., Moscow 119021, Russia

  Wszystkie te podmioty zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowanie mechanizmów zgodności przewidzianych przez RODO, w szczególności poprzez przystąpienie do programu Privacy Shield. Poniżej przedstawiamy adresy stron, które potwierdzają uczestnictwo w programie Privacy Shield, tam też można zapoznać się z informacjami na temat przetwarzania danych osobowych przez te podmioty:

  W ramach narzędzi, z których korzystamy nie mamy dostępu do informacji i funkcji, które pozwalałby na Twoją identyfikację. Zbieramy dane tj:

  • raporty demograficzne i zainteresowań, 
  • remarketing, 
  • funkcje raportowania o reklamach, 
  • user-ID, 
  • przedział wieku, w którym się znajdujesz, 
  • Twoja płeć, 
  • Twoja przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości, 
  • Twoje zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci
  • informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzystasz,
  • przeglądane postronny,
  • czas spędzony na stronie,
  • przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami,
  • źródło, z którego przechodzisz do naszej strony,
  • przedział wieku, w którym się znajdujesz,

   

  Cele i czynności przetwarzania danych osobowych

  Zamówienia
  Składając zamówienie na naszej platformie, musisz podać dane niezbędne do realizacji zamówienia i rozliczenia go. Mowa tu o danych takich jak imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail, numer telefonu czy numer NIP. Podanie tych danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.

  Dane przekazane nam w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu wykonania umowy zawartej poprzez złożenie zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych.

  Kontakt

  Kontaktując się z nami, przekazujesz nam swoje dane osobowe zawarte w treści korespondencji, w szczególności adres e-mail oraz imię. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

  Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą