fbpx

Agroglas

Ogrzewane szyby do ciągników: dofinansowania i programy pomocowe

Ogrzewane szyby w ciągnikach to nie tylko kwestia komfortu, ale przede wszystkim bezpieczeństwa. Zimą, gdy temperatury spadają poniżej zera, oblodzenie szyb może znacznie utrudniać pracę, a nawet doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Ogrzewane szyby zapewniają dobrą widoczność w każdych warunkach atmosferycznych, co pozwala rolnikom na bezpieczną i efektywną pracę.

Niestety, koszt montażu ogrzewanych szyb może być dla niektórych rolników barierą nie do pokonania. Ceny instalacji wahają się od kilku do kilkunastu tysięcy złotych, w zależności od modelu ciągnika i rodzaju ogrzewania.

Dlatego też warto wiedzieć, że istnieją programy dofinansowania, które mogą pomóc rolnikom w pokryciu kosztów zakupu i montażu ogrzewanych szyb. W tym artykule przedstawimy najpopularniejsze programy dofinansowania oraz krok po kroku wyjaśnimy, jak ubiegać się o dofinansowanie.

Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej (PS WPR) 2023-2027

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

O dofinansowanie w ramach PS WPR 2023-2027 mogą ubiegać się:

 • Rolnicy prowadzący działalność rolniczą na terenie Polski.
 • Przedsiębiorstwa działające na obszarach wiejskich, w tym:
  • Mikroprzedsiębiorstwa
  • Małe przedsiębiorstwa
  • Średnie przedsiębiorstwa
 • Inne podmioty, w tym:
  • Organizacje pozarządowe
  • Jednostki samorządu terytorialnego
  • Uczelnie
  • Instytuty badawcze

Uwaga: Dokładne warunki ubiegania się o dofinansowanie dla różnych typów podmiotów mogą się różnić w zależności od konkretnego działania/interwencji.

Jakie są kryteria dofinansowania?

Kryteria dofinansowania w ramach PS WPR 2023-2027 różnią się w zależności od:

 • Typu podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie
 • Celu dofinansowania
 • Rodzaju działania/interwencji

Ogólne kryteria dofinansowania obejmują:

 • Posiadanie statusu rolnika lub innego uprawnionego podmiotu
 • Prowadzenie działalności rolniczej lub innej działalności na obszarach wiejskich
 • Spełnienie wymogów określonych w programie dla danego działania/interwencji
 • Złożenie prawidłowego wniosku o dofinansowanie

Dodatkowe kryteria mogą obejmować:

 • Wielkość gospodarstwa rolnego
 • Dochód rolnika
 • Poziom wykształcenia
 • Doświadczenie zawodowe
 • Innowacyjność projektu

Jaka jest wysokość dofinansowania?

Wysokość dofinansowania w ramach PS WPR 2023-2027 zależy od:

 • Typu podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie
 • Celu dofinansowania
 • Rodzaju działania/interwencji
 • Wysokości kosztów kwalifikowanych

Ogólne zasady dofinansowania obejmują:

 • Współfinansowanie – dofinansowanie z UE pokrywa część kosztów projektu, a pozostałą część musi pokryć beneficjent
 • Procent dofinansowania – może się różnić w zależności od rodzaju działania/interwencji, np. 50%, 70%, 90%
 • Maksymalna kwota dofinansowania – może być określona dla danego działania/interwencji

Przykładowe wysokości dofinansowania:

 • Modernizacja gospodarstw rolnych: do 50% kosztów kwalifikowanych, maksymalnie 100 tys. zł
 • Premie dla młodych rolników: do 100 tys. zł
 • Płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne: od 200 zł do 2000 zł za hektar

Uwaga: Dokładne wysokości dofinansowania dla różnych działań/interwencji można znaleźć w Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Programy prewencyjne KRUS: dofinansowanie dla rolników

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) oferuje szereg programów prewencyjnych, których celem jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie. Rolnicy mogą ubiegać się o dofinansowanie na zakup m.in. maszyn i urządzeń rolniczych spełniających wyższe standardy bezpieczeństwa, a także na środki ochrony osobistej.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

O dofinansowanie w ramach programów prewencyjnych KRUS mogą ubiegać się:

 • Rolnicy ubezpieczeni w KRUS
 • Płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie rolników

Jakie są kryteria dofinansowania?

Kryteria dofinansowania różnią się w zależności od programu prewencyjnego. Ogólne kryteria obejmują:

 • Posiadanie statusu rolnika lub płatnika składek na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie rolników
 • Ubezpieczenie w KRUS
 • Złożenie prawidłowego wniosku o dofinansowanie
 • Zakup maszyn i urządzeń rolniczych lub środków ochrony osobistej spełniających wyższe standardy bezpieczeństwa

Jaka jest wysokość dofinansowania?

Wysokość dofinansowania zależy od programu prewencyjnego i rodzaju zakupywanych maszyn lub urządzeń. W przypadku programów prewencyjnych KRUS dofinansowanie może wynosić od 50% do 90% kosztów kwalifikowanych.