SZYBY DO KOPAREK

SZYBY DO KOPAREK

Szeroki modelowy szereg szyb dla różnych typów naziemnego transportu, m.in. szyby do koparek, szyby do traktorów i techniki rolniczej.

Gatunkowe akcesoria montażowe, co zabezpiecza wysoką przejrzystość i nieobecność defektów w gotowym wyrobie.

Precyzja w dotrzymaniu rozmiarów.

Szybkie instalację produkcji pod zadany klientem modelowy szereg.

Dowolne partie szyb, jak dla przenośnika produkcji, tak i dla naprawczych prac.

Dokładne dotrzymanie konwencjonalnych terminów dostarczenia.

Koparką nazywają do kopania maszynę, co wykonuje operacje po oddziale gruntu od masywu i przemieszczeniu jego do hałdy czy motoryzacji w granicach strefy osiągalności roboczego sprzętu. Koparki wyposażyły w jednym czy kilka czerpaków. By pierwszym wypadku ich nazywają odnoczerpakowymi, w drugim - wieloczerpakowymi.

Roboczy proces koparki składa się z konsekwentnie wykonywanych operacji: oddziały gruntu od masywu, wypełnienia im czerpaka, transportowania gruntu w czerpaku do miejsca rozładowania, rozładowania gruntu z czerpaka, powroty ostatniego do uboju na pozycję wyjściową. Całokształt tych operacji składa roboczy cykl koparki wskutek wykonania którego wydaje się jedna porcja produkcji w objętości wyładowanego az czerpaka gruntu.

Doświadczenie, nagromadzone za 19 lat pracy w szklanym przemyśle, zrobiło naszą kompanię przyznanym ekspertem w sprzedazy szyby do koparek.

<